Seksueel misbruik


Ervaringen met misbruik Weerbaarheid misbruik Zoek professionele hulp

Ervaringen met misbruik

Misbruik heeft grote gevolgen in je leven. Het is bijvoorbeeld afhankelijk van wat er gebeurd is en wie de dader is. Ook hoelang het misbruik heeft geduurd maakt uit.

Je kan jezelf ook voorstellen dat je leeftijd ertoe doet. Sommige daders zetten je ontzettend onder druk om je mond te houden over het misbruik. Ze kunnen je zelfs bedreigen met allemaal vreselijke dingen, als je ze zou verraden. Of ze dreigen iemand anders of zichzelf iets aan te doen. Daar moet je je niets van aan trekken. Als je niets doet, stopt het waarschijnlijk ook niet. Of ze doen net alsof het normaal is wat ze doen. Je kan daar knap van in de war raken. Ga er van uit dat de dader altijd fout is, wat hij of zij ook beweert
.