Seksueel misbruik


Ervaringen met misbruik Weerbaarheid misbruik Zoek professionele hulp

Weerbaarheid tegen misbruik

Wat is weerbaarheid? Als je weerbaar bent, laat je je niet van alles overkomen. Je weet wat je wel en ook wat je niet wilt. Je herkent signalen bij jezelf en bij de ander en weet hoe je er op kan reageren. Je weet je grenzen aan te geven. Je bent bewust bezig met wat je wel en wat je niet wilt. Je maakt je sterk voor jezelf. Dat klinkt allemaal makkelijker dan het soms gaat. Vooral als je nooit geleerd hebt hoe je dat moet doen. Maar duidelijk zijn, de grenzen van jezelf en de ander leren kennen, kan je leren. En hierboven wordt het al gezegd, dat jij de grenzen van de ander ook door hebt, is net zo belangrijk.
Als je een handicap hebt, zijn die grenzen soms extra moeilijk. Er zijn zoveel mensen die zich met jou bemoeien. En er zijn in je leven soms ook heel veel mensen met je lichaam bezig geweest. Misschien nu nog. Soms ben je afhankelijk van anderen wat het wassen en het naar de wc gaan betreft. Of je hebt veel te maken met artsen en ziekenhuisonderzoek. Mensen zitten veelvuldig aan je lijf. Je weet dan niet goed meer wat wel en niet kan. En wat je wel of niet wilt. Het is goed om met een vertrouwenspersoon te praten of op een cursus te gaan. Er zijn weerbaarheidstrainingen en cursussen die je kunnen leren je gevoelens en je grenzen te ontdekken.